csik1

Tréning

„Sokkal izgalmasabban fest a világ, ha nem csak arra figyelünk, ami a szemünk előtt van, hanem arra is, ami nem látható.”
Giulia Enders

Csoportos fejlesztés - a tréning

Van olyan tudás, amit meg lehet szerezni az iskolai, intézményesített oktatás során és van, amit nem.  

A lexikális tudás egyre inkább háttérbe szorult, a specializálódás túlhaladottá vált és ezzel szinte egyidejűleg az elérhető információ mennyisége óriásira nőtt a 21. századra. Az alapvető elméleti ismereteken túl mára inkább egyfajta „rejtett”, az általános oktatási rendszerben érdemjegyekkel nehezen értékelhető képességeken, készségek előtérbe helyezésén és így ezeknek a fejlesztésén van a hangsúly.  

A gyorsan változó világban a munkahelyi helytálláshoz is elsősorban a flexibilitás, magas fokú együttműködési készség, innovatív gondolkodás, megalapozott speciális szaktudás és nyelvismeret szükséges.  Jól látható, hogy az emberi tényezők jelentik a versenyképesség „új” forrásait, és amelynek az egyre gyorsuló technológiai fejlődéssel párhuzamosan folyamatosan idomulnia, igazodnia kell(ene) az új irányokhoz.

A képességek, készségek fejlesztése tehát kulcsfontosságúvá vált a cégek jövőjének biztosítása, a rövid- és hosszú távú céljainak megvalósítása szempontjából. Azonban ezek jellegüknél fogva nem oktathatóak, hanem csak bizonyos tréningek segítségével fejleszthetők.

A tréning a fejlődés lehetőségét magában hordozza, de egy sokkal fontosabb szerepe is van – és volt mindig is -, mégpedig a csoportos együttlét, a közösség megtartó erejének megtapasztalása, az együttműködés erejének „újbóli” felismerése, az egyéni – sokszor egoista – magatartás és kommunikáció alkalmazása helyett. Valójában ez jelenti a fejlődés lehetőségét, a válaszadás pozitív módját az újabb és újabb változásokra.

A tréning legfontosabb módszere a tapasztalati tanulás

Az egyik kulcsfontosságú képesség a rugalmasság, amelyet elviekben értünk, azonban egy-egy tréning gyakorlat során derül ki, hogy mennyire mást értünk alatta. Van, aki a szakmai kompetenciáját érzi csorbultnak, ha másként kell tennie, ahogy az szerinte megfelelő, míg más nem is érzékeli, hogy változtatásra lenne szüksége a helyzet megoldása érdekében.

Hasonlóan nehezen megfogható, de rendkívül lényeges – és a rugalmasság nélkül szinte nem is elképzelhető - a magas fokú együttműködési készség, amely elengedhetetlen pl. az ügyfélkiszolgálás (néha kifejezetten bonyolult), több szereplős folyamatában, ahol a vállalati csoportok/személyek rivalizálása/rugalmatlansága/rossz kommunikációja komoly akadálya lehet a hatékonyságnak és valójában a sikeres gazdasági tevékenységnek is – hiszen az ügyfelek gyorsan váltanak! -.  

Az innovatív gondolkodásmód nem igazán képzelhető el a rugalmasság, nyitottság, szakmai tájékozottság és magas fokú szakmai és személyes elkötelezettség, és persze pozitív, támogató munkahely, vezetés nélkül.

A speciális szaktudás nem igen tanulható egyetlen iskolapadban sem, hiszen minden vállalatnál más-más a termék/szolgáltatás, ilyen formán másképpen érvényesül az értékrend, a folyamatok, a vállalat teljes működése. Elegendő csak arra gondolnunk, hogy az ügyfélszolgálaton dolgozóknak napi szinten mennyire kell egyszerre az ügyfél/vevő egyedi adatairól és komplexen a termék/szolgáltatás minden jellemzőjéről, a folyamatokról, stb. pontos információkkal rendelkezniük. Ez pedig ahány vállalat, termék/szolgáltatás annyiféle folyamat, stb., mellyel kapcsolatban csak „élesben”, az adott vállalati környezetben szerezhető meg a speciális tudás, tapasztalat és a hozzá tartozó képességek készségek fejlesztése is.

EMBER a középpontban

A dolgozói lojalitás, elégedettség növeléséhez a – megfelelően megtervezett és szakszerűen kivitelezett - tréningek nagymértékben hozzájárulnak.

A dolgozók elégedettségének mértéke az ügyfelek elégedettségét befolyásoló tényezőkhöz hasonlatos. A dolgozók a velük való "emberi" foglalkozás mértékének arányában érzik magukat megbecsülve és ennek megfelelően elégedettek. Az anyagi juttatás akkor válik különösen érzékeny területté, ha nincs, vagy nem érzik „megfelelőnek” az erkölcsi megbecsülés mértékét, módját. Ahogy az ügyfeleknek is akkor válik nagyon zavaróvá az „árkérdés”, ha rossz vagy elégetlen kiszolgálást kap a vállalat dolgozóitól.

Van még egy összefüggés a vevők elégedettsége és a dolgozók elégedettsége között. Azon a munkahelyen ahol a dolgozók nem érzik jól magukat, az ügyfelek sem elégedettek, és ennek a gazdasági következménye gyorsan belátható. Összességében kijelenthető, hogy a „megspórolt” tréning idő, mindenkinek rosszat hoz és valójában veszteséget eredményez hosszú távon.

Mikor van szüksége egy vállalatnak a fejlesztő tréning programunkra?

Fejlesztő tréningprogramunkat azoknak a vállalkozás vezetőinek, munkatársainak ajánljuk, akik közvetlenül a vállalatok meglévő/ potenciális ügyfeleikkel foglalkoznak, illetve az ügyfélkapcsolati folyamat valamely területének kiszolgálása a feladatuk, melyhez szükségük van:

  • a képességeik, készségeik fejlesztésére
  • az ügyfélorientált gondolkodás megújítására
  • az ügyfélkommunikáció szakmai megújítására
  • ügyfélszolgálati kompetenciájuk megerősítésére
  • ügyfélkezelés terén szakmai tudási megújítására, fejlesztésére
  • panasz-reklamáció kezelés hatékonyabbá tételére
  • együttműködési képességeik, asszertív kommunikációs képesség fejlesztésére
  • ön-társismeretük, interperszonális kommunikációs képességeik fejlesztésére

Bővebben olvashat tréning és coaching módszereinkről a linkre kattintva!

Minden kérdésére örömmel válaszolunk, keressen bátran bennünket,
írjon nekünk
Kapcsolati oldalunkon!