csik1

Workshop

„Könyvekből és tekercsekből csak azt tanulja meg az ember, hogy bizonyos dolgokat meg lehet csinálni. A valódi tanulás megköveteli, hogy meg is tegye ezeket a dolgokat.”

Frank Herbert

Ügyfélkapcsolati fejlesztő munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a "fejlődést"  is kissé felgyorsult tempóban igyekezzük „elvégezni”, ami az emberi sajátosságoknál fogva értelemszerűen nem igen működik. Gyakran nevezzük ezt a korszakot „kattintotta” világnak (Tamkó Sirató Károly "Kattententotta" című verse után szabadon).  Úgy képzeljük, hogy az interneten való böngészés "kattintási sebességével" egyenértékűen képesek vagyunk magunk is fejlődni, tanulni, és ehhez elég is az az idő, amit így és erre fordítunk – a kattintások közepette.

A „gyorsított fejlődési eljárás” következtében sokszor nem is figyelünk oda, hogy az olvasott „tudományos” cikk, mennyire „valós”, vagy csak inkább hangzatos. Racionalizálással eldöntjük, hogy igaz-e szimpatikus-e a számunkra, vagy sem, és ezzel együtt az igazság tartalmát is így hisszük, vagy nem hisszük. És amit igaznak hiszünk, arra képesnek is gondoljuk magunkat - némi önbecsapás által ugyan. Sajnos ez a negatív dolgokra is éppen így igaz, hogy azt is "felfedezzük" magunkban, de talán inkább másban. Így aztán lesz egy világképünk, amely nem biztos, hogy kellő biztonságot nyújt a változó világ alkalmazkodásához.

Ráadásul az egyének világa összefonódik a környezettel, amelybe beletartozik a munkahelyünk is, és ahol éppen úgy, mint az élet más területén, folyton változás zajlik, méghozzá szintén eléggé felgyorsult tempóban. A technika, az internet világa pedig tovább serkenti a „gyorsaságot”, miközben a változásokhoz való hozzáállásunk kizárólag emberi módon tud lezajlani. Azaz bio-pszicho-szociális egységünk - személyiségünk - viszonyulásával. Ehhez éppen úgy, mint az élet minden területén, gondolkodásra, az információk elemzésére, analizálásra, színtézisre, értelmezésre, konklúziók levonására, cselekvési tervek kidolgozására, és persze a változásokhoz való viszonyulások, azaz az alkalmazkodás megvalósításra van szükség.   

A világ a folytonos változással „halad”, ezért a sikeres alkalmazkodás életbe vágóan fontos mindenki számára, így a viselkedésváltozás érdekében az új képességek megszerzése is elsősorban egyéni érdek. Ugyanakkor a munkahelyeknek is tenniük kell annak érdekében, hogy a náluk dolgozó munkatársak képesek legyenek megfelelni képességeikkel, készségeikkel a napi kihívások, a változó elvárások közepette. Ehhez képezni, fejleszteni kell a dolgozók különféle képességeit, és erre időt és energiát is kell szánni. (Lehet ezt nem figyelembe venni, de ne legyenek kétségeink, ha mi nem is, mások biztosan meglépik a szükséges képesség fejlesztéseket, hiszen minimum életben akarnak maradni.)

Mivel itt is az idő faktor lényeges – pl. a munkából a lehető legkevesebbet essenek ki a dolgozók -, valamint, hogy célzott legyen a fejlesztés, ezért megalkottuk műhelymunka – workshop - sorozatunkat.

Mi is az a workshop?

Az ügyfélkapcsolatok világában a kommunikáció a legjelentősebb terület, ezért műhelymunka sorozatunkban a kommunikációs helyzetek dolgozzuk fel. Azonban az, hogy valaki ügyfél-e, vagy éppen magánember egy speciális viszony kifejeződése, de a lényeg mindenhol ugyanaz, alapvető emberi megnyilvánulásaink vannak eltérő szerepeinkben is. Ezért alkottuk meg felnőttképzési programunk keretében úgy a műhelymunka sorozatunkat, hogy általános érvényű emberi kommunikációban használható tudást is közvetítsünk.

A műhelymunka – workshop – valójában egy (kis)csoportos, tematikus foglakozási forma, egy adott problémakör alaposabb „körbejárása” érdekében.  A műhelymunka keretében azonban a feldolgozás nagyon is alapoz a résztvevők aktív részvételére. Hiszen maguk is ismerik a területet – közvetve, vagy közvetetten a munkájuk, feladatuk kapcsán érintettek -, és így saját meglévő tudásuk, tapasztalatuk „közreadásával” segítik egymást az új ismeretek megszerzésében, pontosításában, kiegészítésében, a sikeres gyakorlati alkalmazás érdekében.

A műhelymunka során több elemből álló ismeretkör kerül feldolgozásra, és igazán akkor sikeres, ha, egymásra épülően több foglalkozás keretében dolgozzuk fel a teljes problémakört. Hiszen akármennyire is interaktív egy műhelymunka, az ismeretek beépülésének és gyakorlati alkalmazás folyamata idő igényes.

Mi a workshop komplex fejlesztő voltára a nyílt képzés kapcsán nem is vállalkozhattunk – de vállalati szervezetfejlesztő munkánk során természetesen alkalmazzuk -, pusztán csak azt a célt tűztük ki, hogy bizonyos kompetenciák fejlesztéséhez utat mutassunk, felkeltsük az igényt a fejlődésre, illetve megerősítést adjunk.   

Az ALITERA WORKSHOP módszertana

A kommunikációs workshop sorozatunk témaköreit előadásra alapozva, interaktív gyakorlati példákkal illusztráljuk, építve a résztvevők saját tapasztalataira.

 • Általában egy-egy téma feldolgozását, egymást követő 3 alkalommal hirdetünk meg, havi gyakorisággal.
 • Egy foglalkozási nap 4 órás, és hétköznap délutánra szervezzük a nyílt képzést.
 • A nyílt képzés helyszíne állandó, telephelyünkön, Budapest, XVIII. kerületi fejlesztési központunkban tartjuk a műhelymunka foglalkozásokat.
 • A workshop  -  a kiscsoportos felépítésével - kiváló alap arra, hogy új szemléletet adjon, esetleg eloszlassa a kételyeket.
 • Kisebb létszám mellett - 6 fő/csoport - a megbeszélési lehetőségekre több idő jut, jobban át lehet gondolni a saját problémákat, az egyéni felvetéseket megvitatni.
 • A műhelymunkához rövid írásbeli szakmai anyagot is biztosítunk, amely a főbb elméleti alapokat, valamint gyakorlatban használható elemeket is tartalmaz.
 • Az óhatatlanul ránk törő fáradtságot szünettel oldjuk, kávéval, frissítővel, néhány falattal pótolhatják a kemény munkával felhasznált energiát a résztvevők.

A kommunikációs workshop sorozatunk célkitűzése a gondolkodásmód alakítása

 • Az adott témakör többoldalú megközelítésével
 • A témakör hátterének, a szakmai elvárások megvilágításával,
 • Az ügyfél-centrikus kommunikáció összetettségének és változatosságának bemutatásával,
 • A személyes kommunikációs képesség, készség fejlesztésének igénye iránt
 • A személyes szakmai fejlődés igénye iránt
 • A vállalati szintű ügyfélkapcsolati, ügyfélkezelési képzések igénye iránt.

Kommunikációs műhelymunka témakörei

A témaköröket igyekszünk bővíteni, ezért érdemes rendszeresen figyelni honlapunkat, illetve a közzé tett meghívókat, hirdetéseket a honlapunkon, illetve a közösségi oldalunkon is.

Jelenleg időszakosan meghirdetett ALITERA workshop témakörök:

 • Az álláskeresés rejtelmei
 • Asszertív (együttműködő) kommunikáció
 • Panasz-reklamációkezelés
 • Interperszonális helyzetkezelés
 • Munkahelyi konfliktuskezelés

A workshop által beindított gondolkodásmódot, a „másként látást”, vagy „csak” a megerősítést szívesen eljuttatjuk a vállalat többi dolgozója számára akár hasonló workshop, vagy egyedi, szervezeti igények szerint kialakított tréningprogram, képzés keretében egyéb helyszíneken is (pl. a vállalat telephelyén, székhelyén, országosan).

Ajánljuk szíves figyelmébe tréning és coaching  a "lágy képességeket" (soft skills) fejlesztő módszereinket is!

Minden kérdésére, kérésére örömmel válaszolunk, keressen bizalommal bennünket, írjon nekünk a Kapcsolati oldalon!