csik1

Önismereti tesztek

"Mi az alapján ítéljük meg magunkat, amit szerintünk képesek vagyunk megtenni, miközben mások az alapján, amit már megtettünk."

Henry Wadsworth Longfellow

Önértékelés-önismeret támogatása tesztekkel

Az önismereti tesztek, az interjúk, elemzések egy olyan lehetőséget kínálnak, amely az önmegismerést segíti másféle szemszögből.

 

Amikor az ember nehézségekkel találja szemben magát, ilyenkor mutatkozik meg valójában hogyan is képes megbirkózni a problémákkal. Amikor szembesül a végeredménnyel nem biztos, hogy elégedett a saját maga által kivitelezett megoldással, sőt néha értetlenül áll előtte, hogy „most ezt miértcsináltam?”.

Az önmegismerés útja sokféle lehet. Tesztekkel, és interjúval egybekötött lehetőséget kínálunk a személyiség bizonyos állandó jegyeinek és jelen állapotának, feltérképezésére. A tesztek segítségével bizonyos kompetenciák, képességek, készségek egyéni szintjeit vizsgálhatjuk meg.

Az önéletrajz, motivációs levél, a telefonos és a személyes interjú, tesztek eredményeit olyan szemszögből is megvizsgáljuk, ahogy egy Munkáltató, vagy egy fejvadász keresi egy adott pozícióra a leendő munkavállalót.

Fejlődési lehetőség

Ha bizonytalan az eddigi pályaválasztásában, nem egészen tudja már, hogy milyen típusú munkakör illene jobban személyiségéhez, érdeklődéséhez, egy viszonylag egyszerű teszt segítségével erre is választ kaphat.

A munka világában fontos, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy mi motiválja jobban az új kihívások, vagy inkább a mások befolyásolása, egy másik teszt erre ad választ.

A teszteket kitölthető Excel formátumban küldjük el e-mailben, így Ön zavartalan körülmények között koncentrálhat a kitöltésre.

A tesztek kiértékelése minden esetben szemléletes grafikus ábrázolással készül, és egy értelmezést segítő általános leírást is tartalmaz. A cél az önértékelés megfelelő kezelése, ezért mindenképpen szükségesnek tartjuk az eredmények közös értelmezését, átbeszélését telefonon vagy személyesen! (Az e-mailben történő kommunikáció egyirányú, így azt önismereti tesztek elemzésének átbeszélésre nem alkalmazzuk!)

Az önismereti tesztek rövid leírása és grafikus ábrája

Személyiségtípus teszt

Talán előfordult már Önnel, hogy nem értik meg az ismerősei, hogy tények, adatok, elemzése nélkül nehéz döntenie, ezért nem képes a villámgyors reagálásra sem. Az is előfordulhatott talán, hogy Ön már számtalanszor megbánta, hogy mindig előbb csinál meg dolgokat, aztán gondolkodik, vagy minden másodperc az idegeire megy, amit tétlenül kell eltölteni, de ugyanakkor tudja, ez bizony sokszor nem jó és ezzel másokat is zavar. Esetleg, Önt szinte 6. érzékkel megáldottnak gondolják, mert olvas az emberek mozdulataiból, szinte előttük jár, pontosan ki tudja számítani az érzelmi reakciókat is, azonban képtelen nemet mondani, és nagyon sokszor érzi úgy, hogy kihasználják.

A pszichográfia a humán személyiségben zajló folyamatokra fókuszáló emberismeret, ennek alapján készült teszt és az értékelés.

Az Ön személyiségben – már gyermekkortól kezdve - az érzelem, vagy a gondolkodás, vagy pedig a cselekvés vált meghatározó erővé. A választ gyorsan megtudhatja a teszt segítségével.

Interperszonáliskommunikáció teszt

A személyközi (interperszonális) kommunikáció körfolyamat, egyidejű a figyelés a saját mondandóra és a visszacsatolásra, amely lehetőséget teremt a menet közbeni mondanivaló alakítására, korrigálására.

Ön mennyire figyel arra, hogy mások miképpen fejezik ki szükségleteiket, és Ön mennyire figyel arra, hogy Önt a lehető legjobban megértsék, ezt mutatja meg ernyőkép. Megláthatja az ábra segítségével, hogy a más személyekkel szóbeli vagy nem szóbeli üzenetváltása során alkalmazott képességeit és készségeit, jártasságait milyen mértékben használja.

Konfliktuskezelési stílus teszt

Minden ember használ minden konfliktuskezelési módot. Az adott személy konfliktuskezelési gyakorlatát az általa legtöbbször használt, domináns egy vagy két mód mutatja meg.

Talán már mások is mondták Önnek, hogy az Ön számára az a fontos, hogy az utolsó szó az Öné legyen. Esetleg egyre jobban zavarja az, hogy inkább hagyja, hogy másnak igaza legyen, mert Ön nem akar feleslegesen veszekedni, pedig valójában nem érzi jól magát, ha erre kényszerül. Ezeknek a magatartásformáknak oka van, ez pedig az a konfliktuskezelő stílus, amelyeket a leginkább alkalmaz stresszhelyzetben, és azt is megláthatja, amelyeket ritkábban alkalmaz.

Munkamotiváció teszt

Minden ember az élete során megtanult küzdeni az eredményért, a kapcsolatért, és a hatalomért. Az egyéni motivációs különbségeket egy adott időszak domináns szükséglete határozza meg, amely ebből kifolyólag változó. Ha Ön már mindent elért az életben anyagi biztonsága rendben van, akkor lehet, hogy Önt az érzi, az újabb kihívások érdeklik, de a teszt eredménye alapján az látszik majd, hogy Önt mégis jobban motiválja a csapatban való együttműködés, az ügyfelekkel való foglalkozás.

De az is elképzelhető, hogy fiatal munkavállalóként, az anyagi biztonságot szeretné megteremteni, ezért az értékesítés területét szeretné megcélozni, amelyhez fontos lehet a másokat befolyásoló erő magas motiváltságára. A másodlagos munkamotivációs szükségleteket a munka során a személyiség orientációját határozzák meg.

Pályaorientáció teszt

Azt szoktuk mondani, akkor végezzünk a nekünk való munkát, ha azt jó kedvvel végezzük, élvezzük, amit csinálunk, csak úgy szállnak a percek és észre sem vesszük, mennyi mindent csináltunk meg egy nap alatt. Azonban vannak, akik nagyon fáradtak, kedvetlenek, nyűg számukra a munka, csak „dolgozni” járnak a munkahelyükre, de valójában, lélekben nincsenek jelen.

Ha Ön is így érez a munkája iránt, könnyen előfordulhat, hogy rosszul választott hivatást, mert nem az Ön képességeinek, készségeinek megfelelő munkát végzi. A teszt megmutatja, hogy Ön számára az emberekkel való foglalkozás áll a közelebb, vagy a rendszerek, folyamatok, a kommunikáció, vagy inkább a technika.

Befolyásolási stílus teszt

A hatékony befolyásolási készségre minden vezetőnek, értékesítőnek szüksége van.

Az üzleti környezetben nagyon is fontos, hogy képes legyen elérni, hogy munkatársai elfogadják és kövessék döntését, vagy az Ön által kínált előnyöket kívánják megvásárolni. Azonban a befolyásolási készségünkre nem csak az üzleti életben, hanem a hétköznapi élet szinte minden területén szükség van. A leghétköznapibb helyzetek sokaságát el lehet képzelni a gyermekek befolyásolása kapcsán, és azzal bizonyára nem sokan vitatkoznak, hogy sokszor és igen komoly gyermeki ellenállással kell megbirkózni!

Kutatások bebizonyították, hogy amikor befolyásolni kell valakit, a legtöbbünknek van ehhez egy gyakran alkalmazott módszere, stílusa.

Természetesen a helyzettől függően többféle stílust is alkalmazunk, de nem biztos, hogy jól tesszük, vagy eleget váltjuk ezeket a stílusokat, és sokszor stresszes helyzetekben akármereven ragaszkodhatunk egy bizonyos stílushoz. Ugyanakkor, ha mindig ugyanazt a stílust használjuk a helyzettől függetlenül, ennek megfelelően a válaszreakció is mindig ugyanaz lesz, és így a kívánt hatás is elmarad, vagy éppen nem az lesz, amit szerettünk volna elérni.

Minden stílusnak megvan a maga előnye és a hátránya, és azért kell mindegyiket jól ismerni, mertvalójában mind az 5 stílus vegyes alkalmazására szükség van a sikeres befolyásoláshoz.

Önéletrajz, motivációs levél elemzése

Azok az érdeklődők, akik pontos elképzeléssel rendelkeznek egy-egy általunk megpályázni kívánt munkakörről, ehhez képest van lehetőség az önéletrajzuk elemzésére.

Az elemzés során az adott munkakörre aktuálisan meghirdetett állásajánlatokat is áttekintjük, és ezek értelmezésével,együtt alakítjuk az önéletrajzot a személyiséghez megfelelő kompetenciák, erősségek feltüntetésével. A motivációs levél és az egyéb csatolásra kerülő dokumentumokról is szót váltunk, valamint a jelentkezés írásbeli kommunikációjára is kitérünk.

Tanácsadás, személyes coaching

Az általunk végzett rendszerszemléletű coaching módszerrel, egyszerre egy személlyel, vagy mikro-csoportban, (általában maximum 5 fő részvételével) végezzük a fejlesztő foglalkozásokat.

A coaching folyamat olyan szakmai kapcsolat, amely abban segíti az adott személyt, hogy a saját erősségek, gyengeségek feltárásával tudatosabban kezelje a helyzeteket a társas szükségletek kielégítése, és/vagy az egyéni élethelyzetek megoldása, javítása céljából.

A coaching folyamata a fókusz és a választási lehetőségek bővítésével új utakat kínál az adott személy fejlődéséhez, elmélyíti tudását, ezáltal növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javulhat az életminősége.

A rendszerszemléletű coaching során, olyan „beszélgetési alkalomsorozatot” folytatunk, amely segíti az adott személyt, hogy céljait elérje kompetenciáinak fejlesztésével. Az objektív állapot feltérképezéséhez különféle kommunikációs teszteket is felveszünk - pl. amelyeket az oldalon fentebb láthatott -, amelyek hatékonyan támogatják az önismereti alapokat, az egyéni erősségek feltárását, belső motiváló erők mozgósítását.

A coaching során alapvetően a visszajelzés formájában folyamatosan "tükröt" tartunk, tudatosítunk és kérdezünk, illetve alternatívákat villantunk fel, így támogatva a célok elérésében - egy időben behatárolt folyamatban - a fejlesztésen résztvevőt.

A rendszerszemléletű coaching folyamatban hozzásegítjük az adott személyt ahhoz, hogy a benne rejlő képességeket, tudást és tapasztalatot a lehető leghatékonyabban használja fel önállóan az aktuálisan preferált céljai megvalósításában.

A coaching folyamatában a legfontosabb célok lehetnek a konkrét, az adott személy számára problémát jelentő nehéz helyzetek feloldásán túl - hasonlóan a nagyobb létszámú tréninghez - az önismeret, kompetenciafejlesztés, személyes képességek fejlesztése célorientáltan. Ezenek a céloknak az elérését  a meglévő képességek tudatosításával, megerősítésével, valamint a fejlesztendő területek feltárásával, tudatosításával, a fejlődési folyamat generálásával támogatjuk a coaching folyamat során.

Milyen eredménye van egy coaching folyamatnak?

A fejlesztés során a passzív erőforrások aktivizálódnak, fejlődik a megoldás orientált gondolkodásmódja az adott személynek, és mivel a saját erősségek feltárásával erősen motivál, így a coaching folyamat eredményeképpen képessé válik az általa kitűzött célok teljesítésére.

Fontos kiemelnünk, hogy a coaching, tanácsadás folyamatában során a fejlesztő szakember nem veszi át a változás felelősségét, a coaching középpontjában az adott személy elköteleződése áll, erre épül az együttműködés, hiszen csakis megfelelően elkötelezett, felelősséget vállaló személy esetében lehet a belső erőforrásokra építeni.  

Ennek tudatában – ezt az együttműködési megállapodásban írásban is foglaljukaz adott személy a saját probléma megoldásában felvállalja a saját felelősségét és ezzel az aktív részvételét.

Hogyan tudhat meg többet a tesztekről, egyéni tanácsadásról?

Amikor eldöntötte, hogy szeretne többet tudni képességeiről, készségeiről és ezért érdeklődik az általunk kínált önismereti fejlesztési lehetőségekről, nem kell mást tennie, mint azt, hogy ír nekünk egy pár sort a Kapcsolati oldalunkon!

Bízunk benne, hogy kedvet kapott arra az utazásra, mellyel Ön saját magát jobban megismerheti, értheti, és tudatosabban szervezheti az életét, hogy elérhesse céljait, megvalósíthassa vágyait!

Minden kérdésére, kérésére örömmel válaszolunk,
keressen bizalommal bennünket,
írjon nekünk a Kapcsolati oldalunkon!